Άνεμος Αντίστασης: Η ανάπτυξη έρχεται.

Άνεμος αντίστασης-Αντίσταση μέχρι την τελική νίκη του λαού μας

Πηγή: Άνεμος Αντίστασης: Η ανάπτυξη έρχεται.

Advertisement