Χειραγώγηση από την Google | Τerrapapers

ΟΧΙ ΠΟΥ ΘΑ ‘ΜΕΝΕ Η GOOGLE ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ.. Ν’ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ «ΠΛΕΜΠΑ» ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΗ…ΠΣΣΣΣ…

Manipulation by Google. Η τεχνολογία εγγυάται τη νίκη, και η δωρεά εγγυάται την υποταγή, κάτι που η Google έχει σίγουρα αξιοποιήσει. Η Google έχει τη δυνατότητα να καθοδηγήσει εκατομμύρια ψήφους υπέρ ενός υποψηφίου, χωρίς κανείς να το καταλάβει

Πηγή: Χειραγώγηση από την Google | Τerrapapers