Μια “δημοκρατία” με καρκίνο!

Η ΠΑΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ!!!!

Άρα, το πρόβλημα είναι βαθύτερο, είναι ένας συστηματικός καρκίνος που έχει εξαπλωθεί οριζόντια μέσα στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας

Πηγή: Μια “δημοκρατία” με καρκίνο!

Advertisement