Το σπάνιο φυτό που απο όλο τον κόσμο υπάρχει μόνο στην… – Flashnews.gr

Προστατεύεται απο δυο συνθήκες, ενα προεδρικό διάταγμα ενω έχει ενταχθεί στο «Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας»

Πηγή: Το σπάνιο φυτό που απο όλο τον κόσμο υπάρχει μόνο στην… – Flashnews.gr