Μ. Θεοδωράκης: Εγκέφαλος για την επιβολή του Μαδουρισμού στην χώρα …

«Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αρχίσει να κινείται στα βήματα του Μαδουρισμού».

Πηγή: Μ. Θεοδωράκης: Εγκέφαλος για την επιβολή του Μαδουρισμού στην χώρα …

Advertisement