Πειράματα στον πυθμένα της Ανταρκτικής | Περιβάλλον | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι επιστήμονες μελετούν την κλιματική αλλαγή στο παγωμένο οικοσύστημα.

Πηγή: Πειράματα στον πυθμένα της Ανταρκτικής | Περιβάλλον | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ