Άνεμος Αντίστασης: Βόμβα στην Συρία! Οι ΗΠΑ φτιάχνουν βάσεις στις κουρδικές περιοχές.

Άνεμος αντίστασης-Αντίσταση μέχρι την τελική νίκη του λαού μας

Πηγή: Άνεμος Αντίστασης: Βόμβα στην Συρία! Οι ΗΠΑ φτιάχνουν βάσεις στις κουρδικές περιοχές.