Η πρώτη δημοτική σύμβουλος με σύνδρομο Down… Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

 

Η πρώτη δημοτική σύμβουλος με σύνδρομο Down... Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

Η πρώτη δημοτική σύμβουλος με σύνδρομο Down… Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®.

Advertisement