Μαθητές έδειξαν ότι τα φυτά δεν μεγαλώνουν κοντά σε Wi-Fi routers.

Πηγή: Μαθητές έδειξαν ότι τα φυτά δεν μεγαλώνουν κοντά σε Wi-Fi routers.

Advertisement