Άνεμος Αντίστασης: Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση!

unnamed-fileΤΟ ΞΕΡΑΤΕ???…Άνεμος αντίστασης-Αντίσταση μέχρι την τελική νίκη του λαού μας

Πηγή: Άνεμος Αντίστασης: Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση!